Dịch vụ bảo vệ cơ quan

Cơ quan công ty là nơi khách hàng thường xuyên liên hệ công tác, vì thế dịch vụ bảo vệ cơ quan cần tuyển chọn nhân viên có nghiệp vụ bảo vệ trong ứng xử, giao tiếp, chào đón khách, biết cách cập nhật thông tin khách ra vào cơ quan, biết cách nhận thư từ bưu phẩm