Tuyển dụng bảo vệ công trình xây dựng

Công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi cần tuyển 5 nam bảo vệ công trình xây dựng đường Nguyễn Lương Bằng quận 7

Yều cầu : nam tuổi từ 40-50 có sức khỏe tốt, có kinh nghiệm bảo vệ công trình