Tuyển dụng bảo vệ nhà hàng

Công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi cần tuyển 04 nam bảo vệ nhà hàng làm tại đường Nguyễn Thị Thập Q7

Yêu cầu : nam từ 30-45 T, có sức khỏe, có kinh nghiệm bảo vệ, ca từ 7 sáng đến 7 tối, lương thỏa thuận cao