Tuyển bảo vệ kho hàng

Công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi cần tuyển 01 nam bảo vệ kho hàng làm tại đường Đào Trí, quận 7, tp HCM

Yêu cầu : nam từ 40-50T, có kinh nghiệm bảo vệ