Tuyển dụng bảo vệ giữ xe

Công ty bảo vệ Hưng Cát Lợi Cần tuyển 02 nam bảo vệ giữ xe cho quán nhậu tại đường cao Thắng Quận 3, ca từ 9 sáng đến 11 tối, bao ăn, có nhà đội ở miển phí

Nam tuổi từ 30-40 Tuổi, có sức khỏe nhanh nhẹn, chịu khó dẩn dắt xe, lương thỏa thuận