Tuyển dụng 01 bảo vệ ca ngày

Công ty bảo vệ Hưng cát Lợi cần tuyển 01 bảo vệ nam trực cổng kho hàng tại đường Trương Đình Hội quận 8, Tp HCM

Yêu cầu :

ca trực từ 6 sáng đến 6 giờ tối, tuổi từ 30-45T, có sức khỏe nhanh nhẹn