Tuyển dụng bảo vệ ca đêm được ngủ

Cần tuyển 01 nam bảo vệ lớn tuổi hoặc sinh viên trực ca từ 7 tối đến giờ sáng được ngủ thoải mái cho thẩm mỹ viện đường 3/2 quận 10 Tp Hồ Chí Minh