Việc làm bảo vệ áp tải hàng hóa

Công ty bảo vệ Hưng cát Lợi cần tuyển 10 nam bảo vệ có sức khỏe, làm công việc bảo vệ áp tải hàng hóa tại khu vực thành phố hổ chí Minh. Việc làm theo công việc được giao, lương nhận khoán, bảo đảm thu nhập hàng tháng từ 8-10 triệu/tháng